Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Verkoper Finn Zeppelin een onderdeel van 18 april BV (verder wordt naar Finn Zeppelin verwezen als zijnde de ‘Verkoper’) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0728 447 630. Het BTW-nummer is BE 0728 447 630

Artikel 2 – Verkoopsovereenkomst De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Finn Zeppelin en de meerderjarige opdrachtgever (de ‘Koper’), op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij Finn Zeppelin verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, e.d.) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

Artikel 3 – Bestelling Door een bestelling te plaatsen bij Finn Zeppelin geef je te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 4 – Prijzen en productinformatie Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Finn Zeppelin houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Finn Zeppelin tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 5 – Betaling Finn Zeppelin werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Mollie. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Finn Zeppelin webshop. Betaling kan gebeuren door middel van een bankoverschrijving, via Bancontact/Mister Cashg. Meer informatie over Mollie kan je vinden op www.mollie.com. a) Overschrijving Finn Zeppelin bezorgt je na de bestelling, per e-mail, een orderbevestiging waar de juiste betaalgegevens op vermeld staan. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de acht dagen over te schrijven op rekeningnummer IBAN: BE55 7360 5768 3944, BIC: KRED BE BB (KBC Bank) met vermelding van het ordernummer. Jouw pakje wordt na ontvangst van je betaling zo snel mogelijk verstuurd, ten laatste de 1e werkdag na bevestiging van de betaling. Voor artikelen die enkel op bestelling leverbaar zijn, geldt een langere leveringstermijn. Bestellingen staan dus maximaal 10 dagen voor jou gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet ontvangen is, word je bestelling zonder voorafgaand bericht geannuleerd en gaan de bestelde artikelen weer in de verkoop. LET OP! Indien je een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, gelieve altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Deze gegevens vind je op de orderbevestiging. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kosteloos. Zonder vermelding van deze gegevens zal jouw bank transactiekosten aanrekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Onze gegevens zijn: IBAN: BE55 7360 5768 3944, BIC: KRED BE BB (KBC Bank). b) Betaling via Bancontact/Mister Cash Er kan ook worden betaald door middel van een bancontact/Mister Cash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Mollie, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt direct van je rekening afgehaald en Finn Zeppelin kan meteen beginnen met je pakje verzendklaar te maken. Je pakje wordt verzonden ten laatste de 1e werkdag na de bestelling/ bevestiging van de betaling.

Artikel 6 – Levering en Verzending 6.1. Levering Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Producten worden enkel geleverd in de volgend land: België. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling in de webshop. Finn Zeppelin tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In 6.2. Leveringstermijn geven wij een indicatie van onze leveringstermijnen. Deze termijnen zijn niet bindend en worden louter als aanwijzing opgegeven. Zij geven je een idee hoe snel je een bestelling mag verwachten. Finn Zeppelin doet al het nodige om te zorgen voor een snelle en zorgzame verzending van de doorgegeven bestellingen. Finn Zeppelin kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die buiten zijn wil om worden opgelopen in de verzending van de goederen via de Post. Finn Zeppelin behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor “verkopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders is overeengekomen met de Koper. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar blijkt, dient Finn Zeppelin de Koper hiervan tijdig op de hoogte te brengen en heeft de Koper het recht om de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. De eventueel reeds aan Finn Zeppelin betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig kalenderdagen terugbetaald aan de Koper. De Koper bezorgt aan Finn Zeppelin het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen extra kosten worden aangerekend. In geval van niet-levering van de goederen worden de door de Koper aan Finn Zeppelin betaalde sommen terugbetaald zonder interesten en andere vergoedingen. Voor alle verdere vragen over lopende bestellingen kan je mailen of bellen naar Finn Zeppelin (mailadres: info@finnzeppelin.com - telefoon: +32 475 75 12 47). 6.2. Leveringstermijn Voor België: Zodra we jouw bestelling ontvangen, maken we het pakket verzendklaar. Je pakje wordt door ons via Bpost (de Belgische Post) verzonden ten laatste de 1e werkdag na bevestiging van de betaling. Het pakje wordt normaal de eerste werkdag nadat Finn Zeppelin het bij de post heeft afgegeven door de postbode op het leveringsadres afgeleverd. Indien je niet aanwezig bent op het ogenblik van de aflevering, kun je per telefoon een tweede aanbieding vragen aan Bpost of je pakket binnen de twee weken gaan afhalen in het naburige postkantoor of PostPunt. Als je wil, kan je als leveringsadres je werkadres of het adres van een betrouwbare buur of vriend opgeven. 6.3. Verzendingskosten Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien dat nodig blijkt. De verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. Na de orderbevestiging kunnen de verzendingskosten niet meer door ons worden gewijzigd. 6.3.1. België Bestellingen vanaf 75 euro worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je 6,95 EURO verzendingskosten.

Artikel 7 – Klachten en ruilen of retourneren van aangekochte artikelen 7.1. Beschadigde verzendverpakking Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je zending onmiddellijk na de ontvangst! Gooi nooit de postverpakking weg vooraleer je hebt vastgesteld dat je zending in goede staat is en stuur ons nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren via de mail. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen we je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen op het mailadres info@finnzeppelin.com Mail ons indien mogelijk ook een foto door van het beschadigde artikel. 7.2. Niet tevreden of beschadigd artikel Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is (zoals omschreven in artikel 7.1.), dan bieden wij jou de mogelijkheid om ons het artikel binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan schriftelijk (via e-mail naar info@finnzeppelin.com) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon en de begeleidende brief. Niet aangemelde of ongefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht in het kader van een soldenactie kunnen niet worden geretourneerd. 7.3. Terugzenden Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 7.2. worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald. Je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Finn Zeppelin, dan nemen wij alle kosten van verzending wel ten laste. 7.4. Retourzendingen in ongebruikte en goede staat Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij het vermoeden van schade aangebracht door de schuld van anderen dan Finn Zeppelin of de leverancier van het artikel. 7.5. Doorgeven van klacht i.v.m. bestelling Indien je een klacht hebt of niet tevreden bent over een zending of artikel, aarzel dan niet om ons een mail te sturen. Iedere klacht wordt ernstig onderzocht en behandeld. Wij trachten samen tot een voldoening gevende oplossing te komen. Wij beschouwen klachten als waardevolle informatie met het oog op een continue verbetering van onze service voor al onze klanten.

Artikel 8 – Verzakingsrecht Je hebt als consument het recht om ons mede te delen dat je afziet van de aankoop (ingevolge de wettelijke bepalingen in verband met de verkoop op afstand) zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief en dit binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de levering. Wat de naleving van de herroepingstermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig erkend indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. Wie zich op deze mogelijkheid wenst te beroepen, moet de goederen in de originele staat en verpakking en op eigen risico en op eigen kosten terugzenden naar Finn Zeppelin, Willamekaai 16a ,1500 Halle. Goederen die specifiek voor de Koper zijn ontworpen of besteld of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de Koper kan zich hiervoor niet beroepen op het verzakingsbeding. Dit geldt ook voor goederen die hun gebruikswaarde verliezen of aanzienlijk in waarde verminderen wanneer de verzegeling verbroken wordt (bij voorbeeld bepaalde verzorgingsproducten).

Artikel 9 – Eigendomsrecht De geleverde goederen blijven eigendom van Finn Zeppelin tot de volledige betaling van de koopprijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet volledige betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Artikel 10 – Privacy De Finn Zeppelin webshop maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij je met ons contact op te nemen via de mail zodat wij jouw bestelling alsnog kunnen invoeren. Door te bestellen op de webshop van Finn Zeppelin staat de Koper uitdrukkelijk toe dat Finn Zeppelin de verstrekte persoonsgegevens verwerkt en gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer en de opvolging van de bestelling, levering en betaling, en tot slot voor marketing en reclamedoeleinden. De verwerking voor marketingdoeleinden en voor geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de Koper zich hiertoe akkoord heeft verklaard tijdens het bestellingsproces. Je behoudt te allen tijde het recht om af te zien van de reclame- en marketingacties. Je gegevens zullen in geen geval worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als koper altijd recht op inzage en aanpassing van deze gegevens. Op verzoek (mail naar info@finnzeppelin.com) zal Finn Zeppelin je gegevens uit zijn database verwijderen. Indien je vragen hebt bij deze privacybepaling, kun je ons gerust contacteren via de mail.

Artikel 11 – Bewijs Alle partijen (Finn Zeppelin én de Koper) aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bij voorbeeld e-mail).

Artikel 12 – Scheidbaarheid Als voor één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zou worden vastgesteld dat zij ongeldig of niet afdwingbaar is op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, dan zal deze bepaling binnen de jurisdictie waarin zij ongeldig of niet afdwingbaar is, worden afgescheiden en verwijderd en zullen de resterende algemene voorwaarden volledig van kracht en bindend en afdwingbaar blijven.

Artikel 13 – Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen Finn Zeppelin en de Koper is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

De ooievaar van Finn Zeppelin

Onze ooievaar vliegt rechtstreeks naar je mailbox met een nieuwsbrief vol coole spulletjes, kindertips en ander handig nieuws.

Laat hier je mailadres achter, zodat hij de weg vindt.